اخبار برگزیده

شماره‌ی اول "نگره" با محوریت دانکرک
نگره تحلیل نیست.

نگره تعریف نیست،

و تعریف ندارد

بلکه تأویل دارد...

در ذهنِ همگان، بذری کاشته می‌شود به ناگاه

و چون توموری رشد می‌کند و می‌شود فکر...

نگره فکر نیست.

نگره رهیافتی از افکار به بذر است.

نگره بازسازی و بازخوانی نیست.

نگره بازگشت ا‌ست محضِ یادآوری.


دانلود شماره‌ی اول نگره
شماره‌ی اول "نگره" با محوریت دانکرک

شماره‌ی اول "نگره" با محوریت دانکرک

شماره‌ی اول "نگره" با محوریت دانکرک

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها